خزنده محقق من

به درخواست یکی از دوستانم ,علارقم گرفتاری های کاری تصمیم گرفتم در این پروژه تحقیقی کمکی کنم
محققانی که به دنبال تولید یک پایگاه اطلاعاتی واژگانی هستند حتما با نرم افزار ورد اسمیث آشنا هستند
این نرم افزار بسیار گران و به نظر شخص بنده پیچیده و ناقض است
از این رو این خرنده را نوشته ام تا نشان دهیم ایرانی جماعت هرچه از داخل یا خارج تحریم شود باز عقب نمی کشد
این خزنده در حالت بتا است و شما امکانات پیشرفته آن مانند حدس هوشمند منفی یا مثبت بودن جملات . درصد تکرر کلمات خاص . جدول بند هوشمند را نخواهید دید. فرض کنید شما بخواهید بدانید اخبار وب گرد واژه “دولت” چه میزان افت و خیر دارد و با چه مفهومیموتور جستجو قطره موتور جستجو پارسیک www.nytimes.com

خرنده من محصولی تجاری نیست و منابع محدودی در حال حاضر داریم
پس قبل از استفاده شما باید رمز عبور از فرشاد غضنفری دریافت کنید و همه عملکرد شما گزارش می شود پس در انتخاب کلیدواژه ها بسیار دقت کنید.