رهگیری کلیک های انجام شده بر روی تبلیغات پاپ آپ و پاپ آندر که خارج از سایت به صورت اسکریپت لود می شوند.