نرم افزار مارلیک سیستمی رایگان و متن باز برای ایجاد سایت های حرفه ای و ساده است که به صورت سنتی از نرم افزار گذشته سایت نیوک لرن ریشه می گیرد.

این نرم افزار بصورت متن باز و رایگان در اختیار تمامی علاقمندان قرار می گیرد.

دانلود آخرین نسخه

   آخرین تغییرات نسخه به مرجع GitHub مراجعه نمائید.