اسکریپت دیواره  آتش  بر پایه فایروال نوشته شده به زبان

PHP است .

 

در این فایروال نرم افزاری امکاناتی همچون اسپم گریزی – دفع حملات دی داس و سایر حملات تزریقی به بانک اطلاعاتی پیش بینی شده است

عملکرد نرم افزار سریع و میزان مصرف حافظه و هارد دیسک بسیار پایینی دارد .