هدف پروژه بهبود سایت برای موتورهای جستجوگر و افزایش رتبه سایت در آنالیزورهای حرفه ای استانداردسازی است .

– بهبود کلیدواژه های پرینتر – پرینتر سه بعدی –  سه بعدی

– بهبود GTmetrix

۰ بهبود کدهای سایت

– امنیت سرور

آدرس پروژه :‌sizan3dprinter.ir