دکتر بهرام طوسی

تحصیلات:

–   ابتدایی مشهد –دبیرستان تهران: دبیرستان رهنما و امیرکبیر

–  کارشناسی زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه فردوسی مشهد 41-  1337

–  دوره تخصصی در زبانشناسی و روشهای تدریس: دانشگاه جورج تاون –واشینگتن دی.سی. 1348

–  کارشناسی ارشد زبان و ادبیات انگلیسی دانشگاه شیراز (پهلوی سابق)  52- 1349

Ph.D.  (دکتری تخصصی) (TEFL)دانشگاه ویلز انگلستان   60- 1356

– مطالعات فوق دکتری (فرصت مطالعاتی) انگلستان –68 -1367

–  برندهء بورس فولبرایت در مسابقات سراسری ایران–اعزام به امریکا-دانشگاه جورج تاون،واشینگتن، دی.سی.

رتبه اول مسابقات جهانی هنری    (Talent Show) دانشگاه جورج تاون آگوست 1967

تدریس در دانشگاههای شیراز –   ارومیه –فردوسی- آزاد اسلامی واحد های مشهد و قوچان و

موسسه آموزش عالی تابران ادامه دارد.

تدریس در دانشگاه مختوم قلی ترکمنستان (عشق آباد) مهر 1371 تا بهمن (یک ترم تحصیلی) همراه با آقای دکتر رضا انزابی نژاد

مبادله استاد بین دانشگاه مذکور و دانشگاه فردوسی (اولین سفرای حسن نیت بعد از فروپاشی اتحاد جماهیر شوروی سوسیالیستی)

سفرها و کارهای مهم:

مسافرت به امریکا – دو بار (حدود 12 ایالت(، کانادا، بیشتر کشورهای اروپایی (چندین بار)، ترکیه 4 بار، کشورهای عربی خاور میانه، ترکمنستان، هندوستان (چهاربار) و اکثر شهرها و شهرستانهای ایران.

ثبت چهار اختراع در انگستان: مانع یاب زیرآبی (جزئیات در زمان جنگ تحمیلی برای  وزارت دفاع ارسال شد)، دستگاه فرار اضطراری از آسانسور، کمک پارک اتومبیل و …

تاسیس و راه اندازی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی (1378).

– تاسیس و راه اندازی کارشناسی ارشد مترجمی در دانشگاه آزاد قوچان (1387).

– تاسیس و راه اندازی کارشناسی ارشد آموزش زبان انگلیسی در موسسه آموزش عالی تابران مشهد.

بنیانگذار و عضو هیات موسس موسسه آموزش عالی تابران  مشهد. (قاسم آباد شریعتی 60)

موسس و مدیر نشر تابران مشهد

مدیر مسئول و سردبیر مجله علمی دانشجو (دانشکده کشاورزی و دامپروری رضائیه سابق(-56-1352

موسس و مدیر مسئول دوفصلنامه آموزش زبان و ادبیات –مشهد(شماره 33 سال 14 (ششماهه اول سال 92 منتشر شد. رک: به سایت دکتر طوسی و سایت مگیران)

عضو کمیسیون تخصصی زبان شناسی وزارت علوم و تحقیقات  وفناوری (از 10/7/80) –دو سال

عضو انجمن گسترش زبان و ادب فارسی

عضو انجمن بین المللی بنیاد حکمت صدرا

عضو انجمن بین المللی شرق شناسی(ICANAS)  (مطالعات آسیا و شمال افریقا)

عضو انجمن بین المللی اساتید زبان فارسی سراسر هند

عضو انجمن بین المللی مدرسین زبان IATEFLانگلستان (دهه 90)

عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی –از 1371 تا 1380

عضو هیات تحریریه مجله علمی-پژوهشی مطالعات تاریخی دانشکده ادبیات دانشگاه فردوسی.(5 سال)

عضو هیات تحریریه فصلنامه علمی-پژوهشی مطالعات زبان و ترجمه –دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه فردوسی.

عضو و پایه گذار شورای انتشارات دانشگاه آزاد اسلامی قوچان