این سایت بر اساس نرم افزار وردپرس ساخته شده است که با استفاده و ویرایش اختصاصی یک سری ربات پیام گذار در دو مرحله پیام ها را گردآوری – ویرایش – اصلاح – سئو – ارسال می کند .

ساختار سایت به صورت یک سایت اطلاع رسان که با قالبی اصیل برای بخش اخبار است .

کانال تلگرام با سایت یکسان سازی شده است که همزمان و خودکار عمل کند .

سایت کنکور من   اختصاصی کنکوری ها   دبیرستانی ها   جزوات آموزشی