رزرو وقت مشاوره

اگر اینجا هستید یعنی این لینک توسط فرشاد غضنفری به شما داده شده است. از جدول زیر یک روز و ساعت دقیق را انتخاب کنید و سپس برای من و شما ایمیل ارسال می شود و می توانیم با هم گفتگویی دقیقا ۱ ساعته داشته باشیم. برای شروع روی “60minute Meeting” لطفا کلیک کنید.

پرداخت وجه مشاوره از این لینک قابل انجام است.