پرداخت سفارش

شما می توانید از طریق فرم روبرو  با رعایت نکات زیر اقدام به پرداخت سفارش خود نمائید .

  • حتما قبل از پرداخت شرایط سفارش و توافقنامه را مطالعه نموده باشد . 
  • پرداخت سفارش به معنای پایان یک پروژه نیست و در صورت عدم اطمینان از اجرای پروژه به هیچ عنوان سفارش خود را پرداخت نکنید چراکه بازگشت پرداختی شما پس از کسر ۵۰%  پرداخت امن توسعه دهنده خواهد بود . 
  • سفارشات شما می تواند به صورت یک فایل نوشتاری یا تصویری از طبق بخش تماس با ما زیر تکمیل شود .

[zarinpal_order]

با تشکر

فرشاد غضنفری

www.farshadghazanfari.com