ایده سایتی با حداقل کارمزد و سود برای مبادلات و حواله های ارزی همیشه در سر ما بوده  اما فرصتی برای اجرایی شدن آن نبود تا به امروز که سعی کردیم آن را در قالب یک پروژه تعریف کنیم .

این پروژه با کارمزد ۵ درصد ارز را تبدیل می کند و شما می توانید سفارشات پرداخت های اینترنتی از طریق paypal – master card – visa و یا اخذ اقامت های کشورهای اروپایی و آمریکایی را از طریق این سامانه داشته باشید.

مطمئنا این سامانه در شروع کار خود است و نیاز به مشورت های شما دارد تا با تکمیل شدنش گام مثبتی در جهت پیشرفت سامانه های آنلاین حواله های ارزی باشد .

screen-shot-2016-09-18-at-7-25-19-pm