شرکت پرداخت الکترونیک سداد – بانک ملی

پروژه بهینه سازی وب سایت شرکت پرداخت الکترونیک سداد بانک ملی بیش از ۶ ماه است که در حال اجرا است و تا کنون بهینه سازی های زیادی در بحث استراتژی محتوا و برون صفحه به همراه یک نقشه راه بازاریابی دیجیتال اجرا  شده است.  این کسب وکار در خدماتی مانند IPG درگاه پرداخت اینترنتی ،  پالس ،  ایوا و سایر خدمات اینترنتی فعالیت دارد.

به دلیل در حال اجرا بودن پروزه از انتشار اطلاعات فنی پرهیز خواهد شد.