seo

  • شرکت پرداخت الکترونیک سداد – بانک ملی

    پروژه بهینه سازی وب سایت شرکت پرداخت الکترونیک سداد بانک ملی بیش از ۶ ماه است که در حال اجرا است و تا کنون بهینه سازی های زیادی در بحث استراتژی محتوا و برون صفحه به همراه یک نقشه راه بازاریابی دیجیتال اجرا  شده است.  این کسب وکار در خدماتی مانند IPG درگاه پرداخت اینترنتی ،  پالس ،  ایوا و سایر خدمات اینترنتی فعالیت دارد.

  • go2tr – موسسه مهاجرت تحصیلی و غیرتحصیلی

    گروه تخصصی بین المللی GO2TR  در زمینه مشاوره مهاجرت تحصیلی و غیرتحصیلیپروژه سرچ مارکتینگ با گروه نکست سین بوده است. هدف اصلی این پروژه تسلط بر محتوای کیفی در زمینه تخصصی کسب و کار در موتورهای جستجو است. محتوایی در زمینه تحصیل در کشور ترکیه و سایر کشورهای هدف .

  • شمس : شروعی دوباره برای برندی با قدمت زیاد

    برند شمس اخیرا در همکاری که با ما داشته است اخیرا تمرکز بیشتری را در بحث بازاریابی دیجیتال قرار داده است. شمس در گذشته و قبل از انقلاب محصول آبجو شمس را تولید می کرد . اکنون با تولید نوشیدنی مالت بدون الکل به بازار ایران بازگشته است و محصولی از تولیدات کسل نوش کاله محسوب می شود. اکنون در پروژه سئو این برند قصد داریم تا اعتبار گذشته را مجدد به خدمت بگیریم.