برچسب: هاست

  • تاثیرات داون تایم – خاموشی سایت بر سئو سایت

    تاثیرات داون تایم – خاموشی سایت بر سئو سایت

    داون تایم سایت به معنای خاموشی و از دسترس خارج بودن می تواند برای سایت در نگاه موتورهای جستجو و مخاطبین به اعتبار برند صدمه بزند و هر چقدر این زمان طولانی تر باشد از اعتبار – اعتماد عموم به برند کاسته می شود. از آنجایی که موتورهای جستجو مانند گوگل رفتاری انسانگونه و هوشمندانه…