Tag Archives: seo

خزنده محقق من به درخواست یکی از دوستانم ,علارقم گرفتاری های کاری تصمیم گرفتم در این پروژه تحقیقی کمکی کنم محققانی که به دنبال تولید یک پایگاه اطلاعاتی واژگانی هستند حتما با نرم افزار ورد اسمیث آشنا هستند این نرم افزار بسیار گران و به نظر شخص بنده پیچیده و ناقض است از این رو […]

طراحی پروژه ای متن باز برای ایجاد یک سیستم تحریریه آگهی مشاغل امکان ثبت مشاغل -محل – مشخصات – دسته بندی و …