برچسب: روز جهانی برنامه نویس

  • روز جهانی برنامه نویس که در ایران مظلوم است

    روز جهانی برنامه نویس که در ایران مظلوم است

    به عنوان برنامه نویسی که سالهاست ( شاید بیش از ۱۰ سال ) است که بصورت آزاد کار می کنم و البته که بسیار هم راضی هستم  هیچ گاه مرا در جامعه به عنوان یک شاغل محترم و قابل قدردانی نشناخته و بهتر است بگویم هیچ گاه حتی اعضای خانواده نیز درک درستی از فعالیت…