برچسب: سرور ابری گوگل

  • کدام فضای میزبانی وب سایت امن تر است !؟

    کدام فضای میزبانی وب سایت امن تر است !؟

    امنیت را همیشه یک کلمه نسبی می دونم چرا که امنیت می تواند در محیط های گوناگون تحت تاثیر فاکتورها و متغیرهای بسیاری قرار بگیرد. تنهایی امن تر است ؟! خیر من نظر مخالفی با جمله بالا دارم ولی قبل از آن به آشنایی در مورد انواع فضاهای میزبانی وب سایت می پردازیم تا در…