صدا

  • آخرین سخنرانی آقای خاص فناوری ( استیو جابز )

    آخرین سخنرانی آقای خاص فناوری ( استیو جابز )

    همه ما علاقمندان به فناوری استیو جابز رو می شناسیم و این فرد نماد یک انقلاب فناوری در عصر ما بود و هست . اپل – پیکسار و نکست فقط نام های موفق ( برند) ای هستند که این روزها برای ایجاد هرکدامشان جداگانه باید میلیون ها ساعت وقت صرف کرد . مردی که هیچگاه…